Členská schůze AZZS ČR

Poslední jednání ČS AZZS ČR v tomto roce se bude konat dne 14.11.2018 od 10.00 hodin v hotelu ILF Praha - fialový salonek.