Stanovisko AZZS ČR k "porodním domům"

ČS AZZS ČR považuje za nutné reagovat na průběh semináře, který se konal v Nemocnici u Apolináře v Praze dne 11.3.2019 za účasti premiéra ČR, ministra zdravotnictví a široké odborné veřejnosti. Jedním z diskutovaných témat semináře byl vznik tzv. porodních domů bez účasti a rychlé dostupnosti týmů odborníků v oborech pediatrie, neonatologie, anesteziologie, gynekologie a porodnictví a bez definovaného věcného a technického vybavení. AZZS ČR vnímá tento způsob péče jako vysoce nebezpečný pro život rodičky i novorozence a v současném právním rámci neuskutečnitelný. AZZS ČR trvá na tom, aby každá péče o rodičku na území ČR byla definována jako zdravotní služba a aby i v případě vzniku porodního domu právní předpisy stanovily podmínky pro poskytování této zdravotní služby, včetně technického, věcného a personálního vybavení tohoto zařízení.