AZZS ČR projednala problematiku lokalizace volajícího na tísňovou linku

Závěr projednání problematiky lokalizace volajícího na tísňovou linku členskou schůzí Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR dne 13.3. 2019

Členská schůze AZZS ČR projednala několik návrhů řešení lokalizace volajícího na tísňovou linku (150,155,158,112). ČS AZZS ČR jednomyslně schválila záměr připojení všech ZZS v ČR k systémovému řešení tohoto problému způsobem, jakým k němu přistupují další základní složky IZS (PČR a HZS ČR), tedy systém AML. Řešení bylo projednáno na společném jednání se zástupci MV ČR a následně bude řešeno a realizováno se všemi operátory mobilních sítí za koordinace ze strany garanta systému TCTV 112, tedy O2. Řešení navržené a odsouhlasené pro segment zdravotnické záchranné služby je plně kompatibilní s řešením zvoleným hlavními složkami IZS (HZS ČR a PČR) a žádným způsobem nevyžaduje hardwarový a softwarový vstup aplikace Záchranka nebo jiného řešitele či subjektu. Další nabízená řešení lokalizace volajícího na tísňovou linku (včetně aplikace Záchranka) nepovažuje ČS AZZS ČR z legislativních i bezpečnostních důvodů, včetně ochrany osobních údajů, za plnohodnotné a systémové.

Asociace zdravotnicích záchranných služeb ČR nepředpokládá v této chvíli jednotné systémové využití aplikace Záchranka nebo jejích komponent a přidružených produktů a je přesvědčena, že tato a další aplikace jsou určeny především k dobrovolnému využití jednotlivcem (občan, pacient), což samozřejmě nikterak nesnižuje jejich hodnotu a potřebnost v systému přijetí tísňové výzvy.

ČS AZZS ČR určuje pro spolupráci se základními složkami IZS na systému AML pracovní skupinu, jejichž členové se zúčastní společných jednání se zástupci GŘ HZS ČR, PČR a jednotlivými operátory, kterým předají technické podklady pro systémové připojení ZOS jednotlivých ZZS v ČR k systému AML. O výstupech z jednání a postupu prací bude pracovní skupina informovat prezidenta AZZS ČR a jednotlivé ředitele ZZS.

MUDr. Marek Slabý, MBA
Prezident AZZS ČR